Sbírka "Collate" obsahuje soubor několika tisíc digitalizovaných dokumentů k filmové cenzuře v Rakousku, Československu a Německu ve dvacátých a třicátých letech dvacátého století. Tyto dokumenty byly shromážděny z různých archivních zdrojů v rámci technologického projektu "Collate: Collaboratory for Annotation, Indexing and Retrieval of Digitized Historical Archive Material" sponzorovaného Evropskou komisí.

 

Při shromažďování dokumentů byly využity tyto archivní zdroje: Bayerisches Hauptstaatsarchiv (Mnichov), Bundesarchiv (Berlín), Bundesarchiv-Filmarchiv (Berlín), Deutsches Filminstitut - DIF (Frankfurt nad Mohanem), Filmarchiv Austria (Vídeň), Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz (Berlín), Knihovna Právnické fakulty Univerzity Karlovy (Praha), Národní filmový archiv (Praha), Niederösterreichisches Landesarchiv St. Pölten, Národní knihovna České republiky (Praha), Österreichisches Staatsarchiv (Vídeň), Sächsisches Hauptstaatsarchiv (Drážďany), Státní ústřední archiv v Praze (od 1. ledna 2005 Národní archiv, Praha).

 

Navzdory intenzivnímu výzkumu se ne ve všech případech podařilo nalézt nositele autorských práv k textovým a obrazovým dokumentům. Dovolujeme si tedy požádat případné nárokovatele autorských práv, aby se obrátili na Deutsches Filminstitut - DIF e.V. ve Frankfurtu nad Mohanem.