Collate

Jedinečná sbírka cenzurních materiálů

Ve speciálně vytvořeném online repozitáři je nyní dostupných více než 6 500 digitalizovaných dokumentů k filmové cenzuře v Rakousku, Československu a Německu ve dvacátých a třicátých letech 20. století. Tato jedinečná sbírka obsahuje nejen protokoly z činnosti cenzurních orgánů v uvedených zemích, cenzurní karty, články z dobového tisku, titulkové a dialogové listiny, ale i fotografie z filmů - a poskytuje tak významné poznatky o dobové filmové produkci a jejím vnímání. Zpřístupněné dokumenty nejen ilustrují proslulé cenzurní kauzy jako „Křižník Potěmkin“ nebo „Na západní frontě klid“, ale poskytují také informace o méně známých filmových dílech nebo dokonce o těch, která jsou v současnosti pokládána za ztracená. V některých případech jsou cenzurní dokumenty dokonce jediným existujícím svědectvím o ztracených filmech. Cenzurní rozhodnutí jsou důležitá nejen pro studium (filmových) dějin, ale často představují i jedinečný zdroj informací při restaurování a rekonstruování filmových děl.

Sbírku vytvořily Deutsches Filminstitut – DIF, Filmarchiv Austria a Národní filmový archiv z různých dokumentů uložených ve filmových či státních archivech v rámci EU projektu „COLLATE: Collaboratory for Annotation, Indexing and Retrieval of Digitized Historical Archive Material". Projekt COLLATE běžel v letech 2000-2003 a jeho cílem bylo vytvořit online pracovní prostor pro katalogizaci, indexování a anotace těchto dokumentů. Nicméně po skončení projektu byly materiály k dispozici pouze v uzavřeném systému. Ve snaze opětovně zpřístupnit tyto materiály online v rámci projektu EFG – The European Film Gateway, spojil Deutsches Filminstitut – DIF své síly s odborníky z katedry multimédií a internetových aplikací FernUniversität v Hagenu, kteří uskutečnili převedení dokumentů do nového veřejně přístupného online systému. Sbírka je nyní opět přístupná a umožňuje vyhledávání v plném rozsahu.